E-WNIOSEK O WYDANIE
KSEROKOPII LUB ODPISÓW DOKUMENTÓW
- świadectwa pracy

Pola oznaczone * są niezbędne do zrealizowania wniosku.

Imię i nazwisko*
Nazwisko panieńskie
Imię ojca*
Data urodzenia*
Aktualny adres zamieszkania – korespondencyjny*
  Numer telefonu do kontaktu*
- stacjonarny
- komórkowy
Pełna nazwa zakładu pracy, z którego potrzebuje Pan/Pani dokumenty*
  Jakie Pan/Pani potrzebuje dokumenty*:

świadectwo pracy (w przypadku braku świadectwa pracy dokumenty mogące       potwierdzić okres zatrudnienia)

świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym       charakterze

      lub w przypadku braku w/w świadectwa:

       dokumenty zawierające stanowisko pracy

       dokumenty potwierdzające okres oddelegowania do pracy za granicą

  Jakiego okresu dotyczą dokumenty*:

cały okres zatrudnienia

z okresu zatrudnienia:
  od: (dd-mm-rrrr)
  do: (dd-mm-rrrr)
  Proszę podać w jaki sposób mają być dostarczone Panu/Pani dokumenty*:

poczta polska (przesyłka pobraniowa)

odbiór osobisty
Adres e-mail:

UWAGA! Za wydanie kopii lub odpisu wnioskowanej dokumentacji pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem usług składnicy akt „AR-POS” sp. z o.o.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

Proszę wprowadzic kod zabezpieczający z obrazka: Kod zabezpieczajacy