E-WNIOSEK O WYDANIE
KSEROKOPII LUB ODPISÓW DOKUMENTÓW
- zarobki, urlopy, inne dokumenty

Pola oznaczone * są niezbędne do zrealizowania wniosku.

Imię i nazwisko*
Nazwisko panieńskie
Imię ojca*
Data urodzenia*
Aktualny adres zamieszkania – korespondencyjny*
  Numer telefonu do kontaktu*
- stacjonarny
- komórkowy
Pełna nazwa zakładu pracy, z którego potrzebuje Pan/Pani dokumenty*
  Jakie Pan/Pani potrzebuje dokumenty*:
kartoteki zarobkowe (w przypadku braku kartotek – listy płac)

za okres:  
karty zasiłkowe

za okres:  
kartoteki zarobkowe i karty zasiłkowe tzw. pracownika       podstawionego (wynagrodzenie zastępcze):

imię i nazwisko, data urodzenia lub stanowisko pracownika podstawianego, okres podstawienia:
dokumenty związane z oddelegowaniem do pracy za granicą

za okres:  
dokumenty dotyczące urlopów wychowawczych

za okres:  
dokumenty dotyczące urlopów bezpłatnych

za okres:  
dokumenty dotyczące odbywania służby wojskowej
inne
  Proszę podać w jaki sposób mają być dostarczone Panu/Pani dokumenty*:

poczta polska (przesyłka pobraniowa)

odbiór osobisty
Adres e-mail:

UWAGA! Za wydanie kopii lub odpisu wnioskowanej dokumentacji pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem usług składnicy akt „AR-POS” sp. z o.o.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych).

Proszę wprowadzic kod zabezpieczający z obrazka: Kod zabezpieczajacy